Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'17
Thị trường đích
Mainstream
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ
Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
Cấp độ RAID được hỗ trợ
0, 1, 10, 5
Số thiết bị được hỗ trợ
24
Khoá lại
4pin
Các tính năng bổ sung
Các hạng mục kèm theo
Intel VROC Intel SSD Only Hardware Key

Thông tin bổ sung

Mô tả
A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU. *Note: This SKU is only compatible with Intel brand enterprise and professional SSDs
Bảng dữ liệu
URL thông tin bổ sung