Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 2U Hybrid Heat Sink

Thông tin bổ sung

Mô tả
2U Hybrid Heat Sink AXXSTPHMKIT2U