Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit & Windows 11* for Intel® NUC Kits - NUC8i7HNK & NUC8i7HVK

Trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel® cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ Intel® NUC - NUC8i7HN, NUC7BN, NUC7DN, NUC6KY &; NUC6SY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Intel® NUC Kits &; Mini PC - NUC8i7HNK &; NUC8i7HVK

Radeon™ RX Vega M Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel Ethernet (LAN) dành cho Windows 10 &; Windows® 11* dành cho Intel® NUC Kits &; Mini PCS - NUC8i7HNK &; NUC8i7HVK

Realtek * Trình điều khiển âm thanh độ nét cao cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển đầu đọc thẻ SD cho Windows 10 &; Windows® 11 cho Intel® NUC8i7HVK &; NUC8i7HNK

USB Type C Power Delivery Controller for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for the Intel® NUC Kits & Mini PCs - NUC8i7HVK & NUC8HNK

Intel® Ethernet (LAN) Trình điều khiển I-219 cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC8i7HNK & NUC8i7HVK

Intel Graphics DCH Driver cho Windows®10 cho Intel® NUC Sản phẩm - NUC6CAY &; NUC6SY

Trình® điều khiển Intel Serial IO dành cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Intel® NUC8i7HVK &; NUC8i7HNK

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RAID) cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

LED Manager for Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) for Windows® Server 2016 for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Phần mở rộng Intel® Software Guard (Intel SGX) cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 Legacy Driver dành cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection Driver for Windows® Server 2016 for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Thunderbolt™ 3 Firmware Update Tool for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® Server 2016 for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Radeon™ RX Vega M Graphics Driver cho Windows * Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK