Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Radeon™ Trình điều khiển Đồ họa RX Vega M cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Cập nhật BIOS [HNKBLi70]

Trình điều ® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều ® nghệ không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Management Engine điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit dành cho Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển Hồng ngoại Người dùng (CIR) ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Trình điều khiển đầu đọc thẻ BayHub Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

LED Manager for Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows Server 2016* cho Intel® NUC

Công ® VCUST Intel

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

công cụ cập nhật chương trình cơ sở Thunderbolt™ 3 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển âm thanh độ phân giải cao Realtek* cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® HD Graphics Driver dành cho Windows® Server 2016 dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK