Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Radeon™ Trình điều khiển Đồ họa RX Vega M cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Cập nhật BIOS [HNKBLi70]

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

LED Manager for Intel® NUC

trình điều khiển Intel® Serial IO cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) dành cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows Server 2016* dành cho Intel® NUC

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® Server 2016 cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK