Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Cập nhật BIOS [HNKBLi70]

Tải xuống Trình điều® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® Nghệ Không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit dành cho Intel® NUC

Tải xuống Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều khiển đồ họa Intel® DCH dành cho Windows® 10 64-bit dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Tải xuống Intel® Management Engine điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit dành cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều khiển đồ họa Radeon™ RX Vega M dành cho Windows® 10 64-bit dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Tải xuống Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek * cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Tải xuống Trình điều khiển Hồng ngoại Người dùng (CIR) ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Tải xuống trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống LED Manager for Intel® NUC

Tải xuống Trình điều khiển Intel® Serial IO cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Tải xuống Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology (RAID) dành cho Windows® 10 64-bit dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® Server 2016 dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Tải xuống Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows Server 2016 * cho Intel® NUC

Tải xuống Công cụ Intel® VCUST

Tải xuống Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® Chipset Device Software cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Tải xuống Trình điều khiển đồ họa Radeon™ RX Vega M cho máy chủ Windows * 2016 dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK