Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 & Windows 11* cho NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXT) cho Windows® 10 & Windows 11* cho NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Cập nhật BIOS [JYGLKCPX]

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Trình điều khiển bộ đọc thẻ SD cho Windows® 10 & Windows 11* cho NUC7CJYH và NUC7PJYH

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Intel® Serial IO điều khiển dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC