Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Quạt
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q4'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) High air flow air duct Note: Intel Xeon Phi cards with active heat sinks are NOT supported in systems configured with the high air flow air duct. Additional Required Accessory: AWFCOPRODUCTBKT: High Air flow Air Duct Bracket Kit & A2UL16RISER2: 2-slot PCIe* Riser card
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 12, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
High Air Flow Air Duct Kit is required when using Intel® Xeon Phi™ coprocessor with passive heat sink (heat sink only, no fan) or non-Intel GPGPU with passive heat sink with the 2000WF Family