Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, November 23, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) - LAN Riser Card with full height bracket pre-installed (1) - 30-Pin Front Panel cable (1) - Low profile bracket(2) - Screws

Thông tin bổ sung

Mô tả
Lan Riser accessory kit for Low Profile, half length, PCIe* add-in card, supports 2 SFP+ connectors