Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, December 30, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 95mm QAT Bridge cable
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, July 11, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
95mm QAT Bridge cableFor Intel® Server Board S2600STQ only