Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, December 30, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) - Bracket(3) – GPGPU power cable(3) – Xeon Phi* specific bracket(1) – 2x2 Aux-In power cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
KIT for securing full length GPU cards to fan bulkhead, for use in P4000 chassis