Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) - Heat sink(1) - CPU carrier clip

Thông tin bổ sung

Mô tả
Tower Passive Heat-sink Kit - One kit is required for each processor to be installed on the Intel® Server Board S2600ST in P4000 chassis