Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, December 30, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Bracket

Thông tin bổ sung

Mô tả
Bracket to support up to 3 Battery Backup Units installed