Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, December 30, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Drive Bay
(1) Hot Swap COMBO Back Plane - F2U8X25S3PHS
(8) 2.5“ Hot Swap Tool Less Drive Carriers – FXX25HSCAR3
(3) I2C cable
(1) Power adaptor cable accessory
(1) EMI cover

Thông tin bổ sung

Mô tả
8x2.5” Hot Swap PCIe NVMe SFF COMBO Drive Bay Kit