Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, August 26, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Friday, December 30, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
1) - Drive bay(1) - Hot Swap Back Plane(4) - 3.5“ Hot Swap Tool Less Drive Carriers – FXX35HSCAR2(2) - I2C cable(1) - EMI cover

Thông tin bổ sung

Mô tả
3.5" Hot Swap Drive Kit for P4000 server chassis.
For usage with S2600ST family boards