Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Các hạng mục kèm theo
(1) Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4 module
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Thursday, January 2, 2025

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4 is a Quad port 10GbE SFP+ OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 4 x SFP+ uplinks, and 4 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C