Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Các hạng mục kèm theo
(1) Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2 module

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2 is a Dual Port 10GBASE-T (RJ45) OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 2 x 10GBASE-T uplinks, and 2 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C