Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Các hạng mục kèm theo
(1) power adapter cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Power adapter cable kit