Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(2) Standard CPU clips in a box
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, July 11, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare non-Fabric CPU clips