Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
1U Heat Sink F1UCA78X108HS35 (Cu/Al 78mmx108mm)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare 1U 78mm by 108mm Heat Sink with 39 fins.