Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
620 mm long, spare cable kit (1 cable included), right angle OCuLink SFF-8611 connector to right angle OCuLink SFF-8611 connector
Used to connect a server board OCuLink connector SSD#2 to HSBP drive 10 of the R2312 system SKUs

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable Kit Oculink 620mm Right to Right angle connector. Connects 1x NVMe Drive.