Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
530 mm long, spare cable kit (1 cable included), straight OCuLink SFF-8611 connector to right angle OCuLink SFF-8611 connector
Used in R1208, R2208, R2208+8, and R2224 systems to connect the server board OCuLink SSD connector to a HSBP SSD connector

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable Kit Oculink 530mm Vertical to Right angle connector. Connects 1x NVMe Drive.