Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
1300W AC CRPS 80+ Titanium efficiency power supply module
Power cord sold separately
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, July 11, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Accessory 1300W Titanium Power Supply Unit.