Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'20
EOL thông báo
Tuesday, August 25, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, November 1, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, January 1, 2021
Các hạng mục kèm theo
235 mm long, accessory cable kit (1 cable included), straight IFP28 connector to LEC54B right angle – left exit connector
Used to connect fabric processor #2 to the IFT Carrier mezzanine board
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, July 11, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable Kit IFP Omnipath 235 mm Left connector. Connects CPU0 to AWF1PFABKITM Kit and CPU1 to AWF1PFABKITP Kit.