Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
2U 8 port Switch accessory cable kit, Riser 1 or Riser 2 (2 cables included). Contains the following OCuLink bundled cables:

875mm long, bundled cable kit (2 cables included) straight OCuLink SFF-8611 connectors to straight/right angle OCuLink SFF-8611 connectors

Used in the R2208+8 and R2224 to connect switch AIC installed in Riser 2 to HSBP PCIe SSD ports 0 -7
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, July 11, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable Kit Oculink 2U 8 port Switch Card for Riser 1 or 2 to Middle Drive Bay. Connects 8x NVMe drives.