Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
700 mm long, cable kit (2 cables included) straight SFF-8643 connector to dual straight OCuLink SFF-8611 connectors
Used to connect Trimode RAID AICs to HSBP PCIe #0 & PCIe #1 and PCIe #2 & PCIe #3

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable Kit Trimode 700mm MiniSAS HD Straight to Oculink Verticle angle connector. Connects 2x NVMe Drive to Raid Module.