Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth Driver cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit cho các Sản phẩm Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với Intel® Optane™ nghệ dành cho Windows® Server 2016 cho NUC7i3DN, NUC7i5DN

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows Server 2016* cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN