Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update [DNKBLi5v]

Trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel® cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ Intel® NUC - NUC8i7HN, NUC7BN, NUC7DN, NUC6KY &; NUC6SY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

Intel® Management Engine Corporate Driver for Windows® Server 2016 for Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Windows® Server 2016 for NUC7i3DN, NUC7i5DN

Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows Server 2016* cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN