Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều ® đồ họa Intel® DCH cho Intel® NUC

Trình điều ® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều ® nghệ không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tiện ích Đồng hồ Đồng hồ Intel® NUC

trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với Intel® Optane™ nghệ mới dành cho Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows Server 2016* cho Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver windows Server 2016* cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

Intel® Chipset Device Software cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN