Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update [WSADLV57]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC 12 Pro Kits & Mini PCs - NUC12WS

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) Phiên bản 2

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC12 Pro Kits & Mini PCs - NUC12WS

Trình điều khiển USB Type C Power Delivery Controller cho Windows 10 64-bit &; Windows® 11* cho Intel® NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - NUC12WS

Trình điều khiển Intel Thunderbolt™ 4 cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC 12 Pro Bộ dụng cụ &; Mini PC - NUC12WS &; NUC12WSv

Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel® cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ Intel® NUC 12 Pro &; PC mini - NUC12WS

Trình® điều khiển Intel Serial IO cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * dành cho Bộ dụng cụ Intel® NUC 12 Pro &; PC mini - NUC12WS

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * dành cho Bộ dụng cụ Intel® NUC 12 Pro &; PC mini - NUC12WS

Bản vá cho sự cố mạng LAN dự phòng hiện đại trên các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12

Trình điều khiển bộ lọc sự kiện Intel HID dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * dành cho Bộ dụng cụ Intel NUC 12 Pro &; PC mini - NUC12WS, sử dụng Intel® vPro®

Intel GNA Scoring Accelerator Driver cho Windows 10 64-bit và Windows® 11* cho Intel® NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - NUC12WS