Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS [TNTGL357]

USB Type C Power Delivery Controller for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

Trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) cho Windows® 10 64-bit & Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro & Máy tính mini - NUC11TN

Intel® Thunderbolt™ điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro & máy tính mini - NUC11TN

Intel® Management Engine (ME) Consumer Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro & Máy tính mini - NUC11TN

trình điều khiển Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 hoặc Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro & Máy tính mini - NUC11TN

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Trình điều khiển Bluetooth không dây Intel dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * dành cho bộ dụng cụ Intel® NUC &; PC mini

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN