Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Intel® Compute Card

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho người Intel® Compute Card

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho CD1C32GK, CD1C64GK, CD1P64GK

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho các Intel® Compute Card

Intel® Chipset Device Software cho các Intel® Compute Card