Tất cả khung và hệ thống máy chủ Intel®

2 Kết quả

Nguồn điện : 2130 W

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Chassis H2312XXLR3

  • 2U, 4 node Rack Chassis Hệ số hình dạng
  • 12 Hỗ trợ ổ đĩa
  • 2130 W Nguồn điện
So sánh ngay

Intel® Server Chassis H2224XXLR3

  • 2U, 4 node Rack Chassis Hệ số hình dạng
  • 24 Hỗ trợ ổ đĩa
  • 2130 W Nguồn điện
  • 140 W TDP tối đa
So sánh ngay