Intel® Server Systems and Chassis

The Intel® Server Systems portfolio supports a wide range of demands and needs—from essential features, to mainstream, to high performance. Intel servers are built from the ground up with platform-wide innovation, including unique processor-based performance and security features, high-performance and low latency networking, and breakthrough memory and storage capacity and performance.

Tất cả hệ thống và khung máy chủ Intel®

Các hệ thống máy chủ

Khung vỏ máy chủ

Intel® Server System S9200WK Product Family

Designed for the 2nd Generation Intel® Xeon® Platinum 9200 processors with up to 24 DDR4 DIMM slots per compute module, the Intel® Server System S9200WK product family maximizes processor and memory bandwidth to provide leadership performance for the most demanding compute use requirements.

Intel® Server Board S2600BP-Based Systems

Intel® Server Board S2600BP-based systems. Find the right Intel® Server Products powered by Intel® processors.

Intel® Server Board S2600WF-Based Systems

 • 1U and 2U rack systems feature the Intel® Server Board S2600WF family and deliver power and performance at peak efficiency
 • Supports two Intel® Xeon® Scalable processors
 • Up to 24 NVMe* SSDs in a 2U system and up to eight NVMe SSDs in a 1U system
 • Versatile platform addresses a wide variety of applications and workloads

Introducing the Intel® Server System M20MYP

Intel® Server System M20MYP delivers essential performance and robust security for an entry-level server. Featuring the 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable processors, the server delivers outstanding per-core performance across a wide variety of workloads, and built-in security enhancements to help better protect your data and infrastructure.

Intel® Server Chassis R1000WF Family

 • 1U rack-mount chassis for the Intel® Server Board S2600WF and Intel® Xeon® Scalable processor
 • Tool-less drive carrier design simplifies assembly and serviceability

Intel® Server Chassis R2000WF Family

 • 2U rack chassis for the Intel® Server Board S2600WF and Intel® Xeon® Scalable processor
 • Tool-less drive carrier design simplifies assembly and serviceability

Intel® Server Chassis H2000P Family

 • Density-optimized 2U/4 node chassis supporting the Intel® Server Board S2600BP family
 • Options supporting 4x, 12x, and 24x drives with tool-less drive carrier design to simplify assembly and serviceability
 • Includes dual 2130 W redundant 80 PLUS* Platinum Efficiency power supplies

Intel® Server Chassis P4000G Family

 • 4U pedestal chassis supports the Intel® Server Board S2600ST and Intel® Server Board S2600CW families
 • Supports the Intel® Xeon® Scalable processor and Intel® Xeon® processor E5 v3/v4
 • 550 W silver efficiency, 750 W platinum efficiency, and 1600 W
 • Designed for small and medium business environments

Features and Benefits

World-Class Quality

Intel® Server Boards, Intel® Server Systems, and Intel® Server Chassis are built on a foundation of industry-leading, high-quality technology. Rigorous testing and extensive validation means reliable solutions you can trust.

Feature-Rich Products

Intel® Server Boards and Intel® Server Systems are designed to span multiple server use cases and customization requirements with performance, power, and cost flexibility to meet your existing requirements with headroom for growth.

Commitment

Intel is committed to providing you an unmatched customer experience with a standard three-year warranty, 24/7 access to our experts, and the confidence of knowing you have Intel in your corner.

Cấu hình theo yêu cầu Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›

Tìm nhà cung cấp


Khi bạn mua từ các Nhà cung cấp được ủy quyền của Intel®, bạn nhận được công nghệ Intel® chất lượng cùng như kiến thức về sản phẩm để hỗ trợ các giải pháp của khách hàng.