Tất cả Bo mạch máy chủ Intel®

3 Kết quả

Chuỗi cung ứng minh bạch : 2.0

Áp dụng bộ lọc

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPSR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 19.1" Hệ số dạng Bo mạch
 • 165 W TDP tối đa
 • 2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay