Supporting the Intel® Xeon® processor E5-v4, the Intel® Server Board S2600WT family combines high memory capacity, networking, storage, and I/O flexibility with innovative design to provide an exceptional and reliable server. Compatible with both 1U and 2U chassis form factors, this family is ideal for business IT, appliance, data center, cloud and high performance computing applications.

Read the product brief ›

Sản phẩm

3 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Board S2600WTTS1R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WT2R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2/2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600WTTR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 16.7" x 17" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2/2.0 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Cấu hình theo yêu cầu Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›

Tìm nhà cung cấp


Khi bạn mua từ các Nhà cung cấp được ủy quyền của Intel®, bạn nhận được công nghệ Intel® chất lượng cùng như kiến thức về sản phẩm để hỗ trợ các giải pháp của khách hàng.

Ứng dụng mục tiêu

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT có khả năng điện toán mạnh mẽ kết hợp với I/O, bộ lưu trữ và nối mạng linh hoạt nên phù hợp với:

Điện Toán Hiệu Năng Cao (HPC)

Được tối ưu hóa để quản lý các cụm HPC.

Lưu trữ

Sự lựa chọn lý tưởng dành cho dữ liệu tầng được truy xuất thường xuyên và ít được truy xuất cũng như bộ lưu trữ NVMe* mật độ cao.

Đám mây

Thiết kế phục vụ hạ tầng đám mây quy mô lớn.