The Intel® Server Board family of boards and compute modules are designed for high memory and processor bandwidth. Supporting up to two Intel® Xeon® processors E5 v4 family per board and 16 DIMMs, this family is ideal for use in hyper-converged, data analytics, storage, cloud, and high performance computing applications.

Read the product brief ›

 

Sản phẩm

5 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Board S2600TPNR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600TP24R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600TPFR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600TPR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600TP24SR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.8" x 18.9" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Cấu hình theo yêu cầu Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›

Tìm nhà cung cấp


Khi bạn mua từ các Nhà cung cấp được ủy quyền của Intel®, bạn nhận được công nghệ Intel® chất lượng cùng như kiến thức về sản phẩm để hỗ trợ các giải pháp của khách hàng.

Ứng dụng mục tiêu

Lý tưởng cho:

 • Điện toán hiệu năng cao (HPC)
 • Dữ liệu lớn
 • Lưu trữ
 • Giải pháp đám mây

Đối với các tình huống đám mây và HPC, dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP đã có sẵn trong các khối được thử nghiệm toàn diện của Intel. Khối trung tâm dữ liệu Intel® có thể giúp giảm tính phức tạp liên quan đến việc thiết kế, cấu hình và thử nghiệm các giải pháp máy chủ.