The density-optimized Intel® Server Board S2600KP family of boards and compute modules support up to two Intel® Xeon® processors E5 v4 family and feature eight DIMMs to meet the needs of demanding high performance computing and data analytics workloads.

Read the product brief ›

Sản phẩm

5 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Board S2600KPR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600KPFR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600KPR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Compute Module HNS2600KPFR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600KPTR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • Custom 6.4" x 17.7" Hệ số dạng Bo mạch
 • 160 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Cấu hình theo yêu cầu Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›

Tìm nhà cung cấp


Khi bạn mua từ các Nhà cung cấp được ủy quyền của Intel®, bạn nhận được công nghệ Intel® chất lượng cùng như kiến thức về sản phẩm để hỗ trợ các giải pháp của khách hàng.

Target Applications

The Intel® Server Board S2600KP family is ideal for high performance computing (HPC) and big data environments where highly demanding distributed processing and intensive application workloads rely on maximum compute density and performance for powerful results.

High Performance Computing (HPC)

Ideal for workload with real-time compute requirements.

Storage

Optimized for cost-effective warm tier storage and hyper-converged infrastructure (HCI).

Cloud

Designed for cloud infrastructure with compute-intensive requirements.