Flexible, feature-rich board in a standard form factor that supports the Intel® Xeon® processor E5-v4 family and is ideal for a wide range of applications in the embedded, SMB, storage, and cloud segments.

Read the product brief ›Sản phẩm

4 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Board S2600CWTR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600CW2SR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600CW2R

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Intel® Server Board S2600CWTSR

 • Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family Được hỗ trợ
 • SSI EEB 12" x 13" Hệ số dạng Bo mạch
 • 145 W TDP tối đa
 • 1.2 Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Cấu hình theo yêu cầu Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›

Tìm nhà cung cấp


Khi bạn mua từ các Nhà cung cấp được ủy quyền của Intel®, bạn nhận được công nghệ Intel® chất lượng cùng như kiến thức về sản phẩm để hỗ trợ các giải pháp của khách hàng.

Ứng dụng mục tiêu

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW cung cấp I/O, bộ lưu trữ và khả năng nối mạng linh hoạt trong một hệ số hình dạng tiêu chuẩn nên phù hợp với:

Đám mây

Thiết kế dành cho thiết bị lưu trữ web và nối mạng.

Lưu trữ

Sự lựa chọn lý tưởng cho các thiết bị lưu trữ và bảo mật.

Viễn thông

Được tối ưu cho các thiết bị viễn thông.