Intel® Server Board M10JNP

Intel® Server Board M10JNP product family featuring the Intel® Xeon® E processor family.

1 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Server Board M10JNP2SB

  • Intel® Xeon® E Processor Được hỗ trợ
  • uATX Hệ số dạng Bo mạch
  • 95 W TDP tối đa
  • 2.0 support Chuỗi cung ứng minh bạch
So sánh ngay

Entry level cloud and enterprises need a performant yet cost-effective system that scales with their growth. Embedded applications and small business applications are also growing and are hungrier than ever for performance. The Intel® Server Board M10JNP has been designed to address these market segments with the improved power, performance, and reliability of the Intel® Xeon® E processors. This server board fits into both 1U rack and pedestal chassis making it an ideal product for SMB, web hosting, content delivery, storage, and embedded applications.

Cấu hình theo yêu cầu Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›

Tìm nhà cung cấp


Khi bạn mua từ các Nhà cung cấp được ủy quyền của Intel®, bạn nhận được công nghệ Intel® chất lượng cùng như kiến thức về sản phẩm để hỗ trợ các giải pháp của khách hàng.

Target Applications

Enterprise & Storage

Energy efficient, Faster I/O bandwidth for entry enterprise.

Small Business

Increased security & reliability for small incremental investment.

Entry Level Cloud

Stable performance for entry level cloud workloads.

Embedded

Best Perf/Watt delivery for medical and industrial applications.