Xem tất cả sản phẩm Intel® RAID

2 Kết quả

Hỗ trợ cấp RAID : 0, 1, 1E, 10

Áp dụng bộ lọc

Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080

  • Mezzanine Module Hệ số hình dạng
  • 128 Thiết bị hỗ trợ
  • 0, 1, 1E, 10 Hỗ trợ cấp Raid
  • Entry Phân khúc thị trường
  • 12 Gb/s Tốc độ truyền dữ liệu
So sánh ngay

Intel® RAID Controller RS3UC080

  • Low Profile MD2 Card Hệ số hình dạng
  • 244 Thiết bị hỗ trợ
  • 0, 1, 1E, 10 Hỗ trợ cấp Raid
  • Entry Phân khúc thị trường
  • 12 Gb/s Tốc độ truyền dữ liệu
So sánh ngay

Đại lý bán lẻ đề xuất

kiểm tra

Tìm đại lý bán lẻ