1 Kết quả

Loại : Intel® Storage Module

Áp dụng bộ lọc

Intel® Storage Module RMSP3JD160J

  • Mezzanine Module Hệ số hình dạng
  • 1024 Thiết bị hỗ trợ
  • JBOD Only Hỗ trợ cấp Raid
  • Storage Phân khúc thị trường
So sánh ngay

Đại lý bán lẻ đề xuất

kiểm tra

Tìm đại lý bán lẻ