Xem tất cả sản phẩm Intel® RAID

2 Kết quả

Loại : Intel® Storage Adapter

Áp dụng bộ lọc

Intel® Storage Adapter RSP3GD016J

  • Low-Profile MD2 PCIe AIC Hệ số hình dạng
  • 1024 Thiết bị hỗ trợ
  • JBOD Only Hỗ trợ cấp Raid
  • Storage Phân khúc thị trường
So sánh ngay

Intel® Storage Adapter RSP3QD160J

  • Low-Profile MD2 PCIe AIC Hệ số hình dạng
  • 1024 Thiết bị hỗ trợ
  • JBOD Only Hỗ trợ cấp Raid
  • Storage Phân khúc thị trường
So sánh ngay

Đại lý bán lẻ đề xuất

kiểm tra

Tìm đại lý bán lẻ