Xem tất cả sản phẩm Intel® RAID

1 Kết quả

Hệ số hình dạng : Midplane Board

Áp dụng bộ lọc

Intel® RAID Expander RES3TV360

  • Midplane Board Hệ số hình dạng
  • Dependent on paired RAID card Hỗ trợ cấp Raid
  • Scalable Performance Phân khúc thị trường
  • 12 Gb/s Tốc độ truyền dữ liệu
So sánh ngay

Đại lý bán lẻ đề xuất

kiểm tra

Tìm đại lý bán lẻ