Tất cả khối trung tâm dữ liệu Intel®

5 Kết quả

Thông tin bộ lưu trữ : Hybrid Storage Profile

Áp dụng bộ lọc

Hệ thống máy chủ Intel® MCB2224BPHY1R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors
 • Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Bo mạch máy chủ
 • Cloud/Datacenter Thị Trường Đích
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® MCB2312WFHY2R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors
 • Intel® Server System R2312WF0NPR Bo mạch máy chủ
 • Cloud/Datacenter Thị Trường Đích
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® VRN2224BPHY4R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors
 • Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Bo mạch máy chủ
 • Cloud/Datacenter Thị Trường Đích
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® VRN2208WFHY6R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors
 • Intel® Server System R2208WF0ZSR Bo mạch máy chủ
 • Cloud/Datacenter Thị Trường Đích
So sánh ngay

Hệ thống máy chủ Intel® VRN2224BPHY6R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors
 • Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Bo mạch máy chủ
 • Cloud/Datacenter Thị Trường Đích
So sánh ngay