The Intel® Stratix® FPGAs and SoC series combine high density and high performance with a rich feature to enable more functions and maximize system bandwidth, allowing customers to bring high-performance, state-of-the-art products to market faster with lower risk.

Compare Intel® Stratix® series devices with our online Product Selector.

Intel® Stratix® 10

Introduced in 2013, 14 nm Tri-Gate technology.

Stratix® V

Introduced in 2010, 28 nm technology.

Stratix® IV

Introduced in 2008, 40 nm technology.

Stratix® III

Introduced in 2006, 65 nm technology.

All Stratix® Generations

Device Family Intel® Stratix® 10 Stratix®
V
Stratix®
IV
Stratix®
III
Stratix® II GX
Stratix® II Stratix® GX Stratix®
Year of Introduction
2013 2010 2008 2006 2005 2004 2003 2002
Process Technology

14 nm 
Tri-Gate

28 nm 40 nm 65 nm 90 nm 90 nm 130 nm 130 nm

Intel® Stratix® Series Common Features

Both evolutionary and revolutionary features have been incorporated over the generations of Intel® Stratix® device families.

Technology
Intel® Stratix® 10
Stratix® V Stratix® IV
Adaptive Logic Modules
Transceivers
Power
DSP Blocks
External Memory Interfaces
Embedded Memory
I/O Performance
Design Security
Single-Event Upset Mitigation
Remote System Upgrades
Partial Reconfiguration
 
3D Tri-Gate Transistor Technology
 

 

Hard Processor System
   
Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture
 

 

Heterogeneous 3D Solutions (SRAM, DRAM, and ASICs)
 

 

Hard IEEE 754 Single Precision Floating Point
 

 

AI Tensor Block    

Related Products

Intel® Stratix® 10 NX FPGA

An AI-optimized FPGA for high-bandwidth, low-latency artificial intelligence (AI) acceleration applications. The Intel® Stratix® 10 NX FPGA delivers accelerated AI compute solution through AI-optimized compute blocks with up to 15X more INT81 throughput than standard Intel® Stratix® 10 FPGA DSP Block; in package 3D stacked HBM high-bandwidth DRAM; and up to 57.8G PAM4 transceivers.

Learn more

Intel® Stratix® 10 DX FPGA

The first FPGA devices to support Intel® Ultra Path Interconnect (UPI) for direct coherent connection to future select Intel® Xeon® Scalable processor, and fully compliant PCIe Gen4 hard IP with up to x16 configuration at 16 GT/s and new memory controller to support select Intel® Optane™ DC persistent memory.

Learn more

Intel® Stratix® 10 SoC FPGA

Combines a quad-core ARM Cortex-A53 MPCore* Hard Processor System (HPS) with industry-leading programmable logic technology.

Learn more

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Dựa trên ước tính nội bộ của Intel.
Các bài kiểm tra đo hiệu năng của các thành phần theo những tiêu chí cụ thể và trong những hệ thống cụ thể. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và định chuẩn, hãy ghé www.intel.vn/benchmarks.
Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ.
Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.
Kết quả được ước tính hoặc mô phỏng. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.
© Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và các ký hiệu khác của Intel là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel. Các tên và nhãn hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của các chủ sở hữu khác.