Có gì mới: Bộ xử lý Nios® II

Tìm hiểu về bộ xử lý Nios® II mới nhất và các tính năng của Bộ thiết kế nhúng Nios® II (EDS).

Phát hành Cập nhật Bộ xử lý Nios® II
Phiên bản Nios® II Pro v21.1

Bộ xử lý Nios® II

  • Không có thay đổi nào đối với sở hữu trí tuệ IP của bộ xử lý Nios® II cho phiên bản phát hành phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản 21.1

Bộ thiết kế nhúng (EDS) Nios® II

IP nhúng
  • Không có thay đổi nào đối với IP nhúng cho bản phát hành Phần mềm Intel® Quartus® Prime v21.1
Phiên bản tiêu chuẩn Nios® II v20.1

Bộ xử lý Nios® II

  • Không có thay đổi nào đối với IP sở hữu trí tuệ của bộ xử lý Nios® II cho phiên bản phát hành phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản 20.1

Bộ thiết kế nhúng (EDS) Nios® II

IP nhúng

  • Không có thay đổi nào đối với IP nhúng cho bản phát hành Phần mềm Intel® Quartus® Prime v20.1