Giấy phép Bộ cơ bản IP miễn phí

Câu hỏi và Câu trả lời về Bộ công cụ Cơ bản IP

Sau đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Bộ cơ sở IP Intel FPGA:

Intel FPGA IP Base Suit là một bộ giấy phép vĩnh viễn cho các phiên bản đầy đủ tính năng của một số lõi tài sản trí tuệ (IP) FPGA Intel phổ biến nhất. Xem Bảng 1 ở trên Chức năng Intel FPGA IP trong Bộ cơ sở IP để tìm danh sách toàn bộ các lõi.

Giấy phép đầy đủ cho toàn bộ Bộ công cụ Cơ bản IP FPGA Intel được cung cấp miễn phí khi mua giấy phép cho phần mềm Intel Quartus Prime Phiên bản tiêu chuẩn hoặc Intel Quartus Prime Phiên bản Pro. Người dùng các sản phẩm phần mềm Intel Quartus Prime khác, chẳng hạn như Phiên bản Lite hoặc Phiên bản Bộ công cụ phát triển, vẫn có thể truy cập các lõi IP FPGA Intel trong Bộ công cụ Cơ bản IP bằng cách sử dụng tính năng đánh giá phần cứng độc đáo của Intel được gọi là Chế độ Đánh giá IP FPGA Intel hoặc bằng cách mua giấy phép cho Bộ công cụ Cơ bản IP.

Lõi trong Bộ công cụ Cơ bản IP là một phần của Thư viện IP FPGA Intel. Bản tải xuống và cài đặt IP FPGA Intel đã được tích hợp với phần mềm Intel Quartus Prime. Sau khi tải xuống bất kỳ phiên bản nào của phần mềm Intel Quartus Prime từ Trung tâm Tải xuống, bạn có thể ngay lập tức bắt đầu làm việc với tất cả các lõi IP FPGA Intel bao gồm Bộ công cụ Cơ bản IP.

Nếu bạn không phải người dùng phần mềm Intel Quartus Prime Phiên bản Tiêu chuẩn hoặc Intel Quartus Prime Phiên bản Pro hoặc nếu bạn là người dùng các sản phẩm phần mềm Intel Quartus Prime khác, chẳng hạn như Phiên bản Lite hoặc Phiên bản Bộ công cụ phát triển, bạn có thể yêu cầu cấp giấy phép cho Bộ công cụ. Sau khi yêu cầu cấp giấy phép, chỉ cần truy cập trang web cấp giấy phép của Intel để tạo hoặc cập nhật tập tin giấy phép của bạn:

Có! Bạn phải nhận giấy phép cho từng lõi với tập tin giấy phép Intel Quartus Prime của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về giấy phép của mình, chỉ cần tuân thủ các hướng dẫn trên; hãy truy cập trang web cấp phép của Intel và cập nhật tập tin giấy phép của bạn.

Tính năng Chế độ Đánh giá IP FPGA Intel miễn phí cho phép bạn tạo ra và mô phỏng các mô hình bằng cách sử dụng các trình mô phỏng theo tiêu chuẩn ngành và tạo các tập tin chương trình FPGA có giới hạn thời gian. Bạn phải mua giấy phép hợp lệ khi quyết định đi vào sản xuất toàn diện. Các giấy phép Bộ công cụ Cơ bản IP vĩnh viễn cho phép bạn sử dụng các lõi IP cho mục đích sản xuất toàn diện.

Thông tin hoàn chỉnh có sẵn trên trang web giấy phép Bộ công cụ Cơ bản IP của Intel.

Nếu bạn đã tải xuống giấy phép cho Bộ công cụ Cơ bản IP, bạn có thể tiếp tục sử dụng các phiên bản lõi cũ hơn đã được phát hành vào thời điểm đó vô thời hạn. Để sử dụng các lõi Bộ công cụ Cơ bản IP mới nhất và các lõi IP mới được thêm vào Bộ công cụ Cơ bản IP, bạn phải mua giấy phép gia hạn cho Bộ công cụ Cơ bản IP (IPSR-BASE) hoặc gia hạn đăng ký phần mềm Intel Quartus Prime của mình.