Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Các Intel® FPGA khác cũng được sử dụng cho các ứng dụng tập trung vào biên. Tuy nhiên, các đặc điểm của thiết bị FPGA MAX® và Cyclone® – tập trung vào điện năng thấp và hệ số hình dạng nhỏ – rất quan trọng đối với nhiều ứng dụng biên trong khi được đánh giá cao bởi nhiều loại ứng dụng khác nhau. Bộ tính năng này cho phép khách hàng xây dựng các sản phẩm được triển khai cụ thể tại biên.

Chúng tôi nhận thấy rằng khách hàng chọn triển khai với FPGA vì khả năng được hỗ trợ trong 15 năm và thường là hơn 20 năm. Với hơn 2,5 tỷ thiết bị FPGA MAX® và Cyclone® đã được bán, điều quan trọng là khách hàng nhận ra rằng họ có thể tiếp tục tin tưởng và tự tin thiết kế với các FPGA được sử dụng rộng rãi này.

Có. MAX V® có các tính năng và khả năng CPLD, nhưng đồng thời nó được thiết kế theo cấu trúc FPGA.