8 Kết quả

Loại bộ xử lý : Embedded

Áp dụng bộ lọc

Intel® Xeon® Processor E5-4628L v4

 • 35 MB Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 2.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1558L v5

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-2658 v4

 • 35 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 2.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-2628L v4

 • 30 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 12 Lõi
 • 24 Luồng
 • 2.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-2648L v4

 • 35 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 2.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-2608L v4

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 1.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-2618L v4

 • 25 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 3.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1268L v5

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.40 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay