Tất cả bộ xử lý Intel® Xeon®

1 Kết quả

Loại bộ xử lý : Desktop

Áp dụng bộ lọc

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3175X (bộ nhớ đệm 38,5M, 3,10 GHz)

  • 38.5 MB Bộ nhớ đệm
  • 28 Lõi
  • 56 Luồng
  • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay