38 Kết quả

Công nghệ Intel : Intel® Identity Protection Technology

Áp dụng bộ lọc

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2175 (19,25M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)

 • 19 MB Bộ nhớ đệm
 • 14 Lõi
 • 28 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2133 (8,25M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)

 • 8.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2155 (13,75M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)

 • 13.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 10 Lõi
 • 20 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2123 (8,25M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)

 • 8.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2145 (11M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)

 • 11 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2125 (8,25M bộ nhớ đệm, 4,00 GHz)

 • 8.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2135 (8,25M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)

 • 8.25 MB Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2195 (24,75M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)

 • 24.75 MB Bộ nhớ đệm
 • 18 Lõi
 • 36 Luồng
 • 4.30 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1535M v6

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.20 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1505M v6

 • 8 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4

 • 20 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
1 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E5-1630 v4

 • 10 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
5 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4

 • 10 MB Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-1680 v4

 • 20 MB Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
3 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E5-1650 v4

 • 15 MB Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1545M v5

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1575M v5

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1515M v5

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1505M v5

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-1630 v3

 • 10 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3

 • 15 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 6 Lõi
 • 12 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-1660 v3

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E5-1680 v3

 • 20 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 8 Lõi
 • 16 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
6 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E5-1620 v3

 • 10 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
10 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
81 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1240L v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.10 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
14 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 3.90 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 4.00 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
6 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1226 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.70 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3

 • 4 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 2 Lõi
 • 4 Luồng
 • 1.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
10 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.50 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay

Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 8 Luồng
 • 2.80 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay
2 Nhận xét của người dùng

Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3

 • 8 MB Intel® Smart Cache Bộ nhớ đệm
 • 4 Lõi
 • 4 Luồng
 • 3.60 GHz Tần số Turbo tối đa
So sánh ngay